Revizie

Pentru că verificăm de două ori traducerile înainte să ajungă la tine.

Iconita servicii
Iconita servicii

După realizarea traducerii propriu-zise, documentul este verificat de un revizor, care se asigură că instrucțiunile inițiale primite de la client au fost respectate și că traducerea respectivă se ridică la un nivel optim de calitate.

Ce face un revizor?

Revizorul este persoana meticuloasă care verifică textul în ceea ce privește acuratețea lingvistică și a informațiilor preluate din textul sursă, analizează textele, urmărește atingerea unui anumit standard de calitate și este orientat în permanență spre cercetarea terminologică.

Ce presupune revizia?

În urma procesului de revizie, textul țintă trebuie să fie cât mai clar și coerent, iar exprimarea cât mai naturală. Etapa de revizie garantează livrarea către client a unei traduceri de calitate, în cea mai bună versiune a sa.

1

Revizia presupune compararea textului din limba sursă cu cel din limba țintă, precum și verificarea aspectelor legate de layout, consecvență terminologică, registru, stil.

2

Etapa de revizie presupune și identificarea inconsecvențelor terminologice precum și verificarea traducerii corecte a termenilor de specialitate

3

Revizia presupune și identificarea unei eventuale nerespectări a convențiilor de traducere, a problemelor lexicale, de structură sau semantice, eventuale aproximări sau probleme de așezare în pagină a textului.

4

În realizarea procesului de revizie, revizorul folosește programe de traducere și baze de date terminologice, programe de asigurare a calității, memorii de traducere, dicționare, glosare terminologice și materiale de referință.

Background image

În etapa de revizie verificăm

check icon

Respectarea cerințelor clientului

check icon

Caracterul integral al textului tradus

check icon

Redarea cât mai fidelă a sensului textului original

check icon

Respectarea normelor gramaticale, de ortografie și de punctuație specifice limbii țintă

check icon

Redarea precisă a cifrelor, numelor, denumirilor, tabelelor, graficelor, imaginilor

check icon

Evitarea cacofoniilor prin reformulări adecvate contextului

check icon

Folosirea diacriticelor în cazul traducerilor în limba română

check icon

Consecvența terminologică

check icon

Traducerea corectă a termenilor de specialitate