Website-ul www.swiss-solutions.ro , denumit în continuare Swiss Solutions, este deținut și administrat de SC. SWISS SOLUTIONS SRL, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare: RO 16690284, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/2362/2004, și cu sediul pe Ion Cristoreanu, nr.4, Timișoara, jud. Timiș, e-mail:office@swiss-solutions.ro

Navigarea pe Website-ul swiss-solutions.ro, urmată de „Comandă traducere”, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă a termenilor de mai jos de către orice ClientSwiss Solutions își rezervă dreptul de a schimba și actualiza oricând conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În cazul unor divergențe sau neînțelegeri între Swiss Solutions și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul cererii de cotație.

 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Client – persoană fizică /juridică care solicită o estimare de preț.

Conținut – toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic:

 • conținutul oricărui e-mail trimis Clienților de către swiss-solutions.ro  prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloace de către un angajat/colaborator al Swiss SolutionsClientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de Swiss Solutions într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Swiss Solutions are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp;
 • date referitoare la Swiss Solutions,

Cotație – Documentul pe care Swiss Solutions îl trimite Clientului  cu scopul de a informa Clientul cu privire la prețul final pentru serviciul comandat.

Factură finală – Documentul contabil pe care clientul îl primește în urma agreării prețului propus și pe baza căruia efectuează plata.

Limbă sursă – limba din care se dorește traducerea unui document.

Limbă țintă – limba în care dorește traducerea unui document.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail), cu privire la Serviciile și/sau la promoțiile desfășurate de Swiss Solutions  într-o anumită perioadă.

Servicii – servicii de traducere, legalizare, interpretare și apostilare sub forma unor documente, care urmează a fi furnizate de către Swiss SolutionsClientului, pe baza unor documente și cerințe clar specificate de către Client.

Solicitare de estimare – cererea de cotație transmisă de client.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Serviciu de către Swiss SolutionsClientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Swiss Solutions, indiferent de modalitatea de livrare, sau prin ordin de plată.

Website – domeniul www.swiss-solutions.ro și toate secțiunile și subsecțiunile din website.

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

a) Prin „Comandă traducere” , Clientul este de acord cu forma de comunicare prin care Swiss Solutions își derulează operațiunile comerciale.

b) Notificarea primită de către Client, după Comandă traducerea, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii.

c) Pentru motive justificate, Swiss Solutions își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Serviciilor din solicitare. Dacă modifică cantitatea de Servicii din  Comandă traducere, va anunța Clientul pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon pus la dispoziția Swiss Solutions și va returna suma achitată.

d) Contractul se consideră încheiat între Swiss Solutions și Client în momentul primirii de către Client de la Swiss Solutions a unei notificări de finalizare comandă, prin intermediul poștei electronice sau SMS.

 1. SUBCONTRACTAREA

Swiss Solutions poate subcontracta o terță parte (colaboratori, freelanceri) pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Swiss Solutions va fi întotdeauna responsabil față de Client pentru toate obligațiile contractuale.

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul, așa cum este definit mai sus, incluzând dar, nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website-ul swiss-solutions.ro, sunt proprietatea exclusivă a Swiss Solutions, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau indirect.

 1. Solicitare de estimare
 2. a) Clientul poate efectua Solicitări pe Website, prin butonul „Comandă traducere”. După expedierea solicitării către Swiss SolutionsClientul va fi contactat de Swiss Solutions și va primi prin e-mail Cotația, care conține prețul final pentru serviciul solicitat.
 3. b) Prin butonul „Comandă traducere”, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, sunt corecte, complete și adevărate.
 4. c) Prin butonul „Comandă traducere”, Clientul consimte că Swiss Solutions poate să îl contacteze, prin orice mijloc agreat de Swiss Solutions, în orice situație necesară.
 5. d) Swiss Solutions poate anula Comandă traducerea efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului sau a tranzacției, în cazul plății online;
– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Swiss Solutions, în cazul plății online;
– datele furnizate de către Client, pe Website sunt incomplete și/sau incorecte;

– clientul nu mai achită contravaloarea serviciului.

 1. CALITATEA

Traducerile vor fi efectuate de traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei, de traducători nativi sau de traducători specializați pe anumite domenii. La cererea Clientului, documentele traduse de către traducători autorizați de Ministerul Justiției vor purta semnătura (semnăturile) şi ştampila traducătorului (traducătorilor) care a(u) efectuat traducerea. În cazul în care Clientul solicită expres, Swiss Solutions se va ocupa şi de legalizarea semnăturii traducătorului/traducătorilor la birouri notariale.

 1. CONFIDENȚIALITATE

a) Swiss Solutions va păstra confidențialitatea informațiilor, de orice natură, pe care Clientul le furnizează. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate mai jos.

b) Pe toată durata proiectului şi doi ani după aceea, Swiss Solutions se obligă să nu divulge terţilor nici o informaţie cu privire la Client şi la activităţile Clientului, ori cu privire la conţinutul documentelor, actelor, datelor, desenelor, schiţelor, planurilor, proiectelor, denumite generic “informații confidențiale” pe care le-a primit de la Client sau la care a avut acces prin natura serviciilor prestate, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea Clientului de care a luat la cunoştinţă, în orice mod, pe parcursul derulării contractului. Toate informaţiile pe care le primeşte de la Client vor fi tratate de Swiss Solutions ca fiind confidenţiale, indiferent dacă Clientul a specificat sau nu că informaţiile sunt confidenţiale, în condiţiile stabilite de prezentul contract.

c) Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii nu se consideră a fi încălcată de Swiss Solutions în situaţiile în care Swiss Solutions va face dovadă:

– că informaţia a fost accesibilă, în mod legal Website-ului swiss-solutions.ro, înainte de a-i fi fost comunicată de Client

– că informaţia a fost accesibilă publicului general înainte de a-i fi fost comunicată Website-ului swiss-solutions.ro

– că informaţia a fost accesibilă publicului general/terţilor după ce a fost comunicată Website-ului swiss-solutions.ro, dar fără ca swiss-solutions.ro să fie în culpă pentru faptul că informaţia a devenit accesibilă publicului larg/terţilor.

– informaţia corespunde în mod esenţial altor informaţii sau documente dezvăluite oricând, în mod legal Website-ului swiss-solutions.ro de către un terţ autorizat, fără ca o dată cu transmiterea ei să fi fost impusă Website-ului swiss-solutions.ro obligaţia de confidenţialitate;

d) Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online.

 1. RECLAMAȚII

Clientul  poate emite reclamaţii cu privire la neconformitatea traducerilor în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în posesie a documentelor traduse de către Swiss Solutions. După acest termen, orice reclamaţie nu va mai fi luată în considerare, Swiss Solutions fiind exonerat de orice răspundere. În cazul sesizării unor greşeli de traducere de către ClientSwiss Solutions are obligaţia de a remedia în mod gratuit aceste erori în termen de 2 zile lucrătoare.

 1. TERMEN DE EXECUȚIE

Termenul de execuție al lucrării va fi stabilit de comun acord de către părţi pentru fiecare proiect în parte, ţinându-se seama de complexitatea acestuia. Acest termen poate varia în funcţie de numărul de pagini de tradus, de gradul de dificultate al textului, de sensul de traducere (română către limbă străină, limbă străină către română), de limbă sursă şi limbă ţintă şi de existenţa imaginilor de prelucrat şi va fi stabilit de comun acord, în scris, numai după ce Swiss Solutions confirmă că a intrat în posesia documentelor de tradus. Se pot efectua simultan traduceri din și în toate limbile stabilite. Sâmbăta şi duminica sunt considerate zile nelucrătoare. Orarul de lucru al Swiss Solutions este între orele 08:30 şi 18:30.

 1. PUBLICITATE

Clientul are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Clientul își poate schimba opțiunea cu privire la acordul dat către Swiss Solutions, în orice moment, prin contactarea Swiss Solutions.

11.PREȚURI

a) Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Cotația primită de client prin e-mail după solicitarea de estimare efectuată pe website-ul swiss-solutions.ro

b) O pagină înseamnă1800 de caractere cu spații, font Times New Roman și mărime de 12.

 1. RĂSPUNDERE

a) Swiss Solutions nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Swiss Solutions a oricărei din obligațiile sale conform „Solicitării de estimare” și pentru daune care rezultă din utilizarea Serviciilor după livrare .

b) Prin selectarea butonului „Comandă traducerea” și/sau utilizarea ConținutuluiClientul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Website-ului swiss-solutions.ro în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Website-ului, existentă la data utilizării conținutului și/sau la data plasării „Solicitării de estimare”.

 1. ÎNTREBARI ȘI RĂSPUNSURI

Orice întrebare pe care Clientul o are, poate fi adresată în mod direct Website-ului swiss-solutions.ro prin chat box-ul din josul paginii.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 2. a) Scopul colectării datelor este:

– informarea Clienților privind validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Cotație, la Serviciile achiziționate,

– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail).

– swiss-solutions.ro poate furniza datele cu caracter personal ale Clientului  altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile prestării serviciului către Client, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare și colaboratorilor externi (freelancers)

– Informațiile Clientului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțe judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 1. FORȚĂ MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră.

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Swiss Solutions și Client se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Timișoara.